Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 125 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy phân biệt nấm túi và nấm đảm. Các loại nấm em quan sát được ở hoạt động thực hành thuộc nhóm nấm đảm hay nấm túi?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 28.1 và 28.2.

Lời giải chi tiết

Nấm đảm: các bào tử nấm mọc phía mũ nấm.

Nấm túi: các bào tử mọc phía trên mũ nấm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28: Nấm