Trả lời luyện tập trang 125 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy xác định môi trường sống của một số nấm bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28: Nấm