Trả lời câu hỏi thảo luận 11 trang 130 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tại sao người ta không trồng nấm trên đất mà phải trồng trên rơm rạ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào điều kiện sống của nấm.

Lời giải chi tiết

Bởi vì môi trường sống của nấm rơm là rơm rạ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28: Nấm