Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 124 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ sợi nấm mốc và một số loại nấm lớn mà em quan sát được

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28: Nấm