Bài 27: Nguyên sinh vật

Bình chọn:
4.3 trên 117 phiếu
Nguyên sinh vật

Lý thuyết Nguyên sinh vật KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 119 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Ở Bài 21, em đã quan sát được sinh vật nào trong nước ao, hồ?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 trang 119 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 27.1, em có nhận xét gì về hình dạng của nguyên sinh vật

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 trang 120 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Dựa trên hình dạng của các nguyên sinh vật trong hình 27.1, em hãy xác định tên của các sinh vật quan sát được trong nước ao, hồ ở Bài 21

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 trang 120 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nguyên sinh vật thường sống ở những môi trường nào? Lấy ví dụ.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 trang 120 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nêu đặc điểm cấu tạo nguyên sinh vật bằng cách gọi tên các thành phần cấu tạo được đánh số từ (1) đến (4) trong hình 27.2. Từ đó, nhận xét về tổ chức cơ thể (đơn bào/đa bào) của nguyên sinh vật

Xem lời giải

Luyện tập trang 120 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát cấu tạo của một số đại diện nguyên sinh vật trong hình 27.2, em hãy cho biết những nguyên sinh vật nào có khả năng quang hợp? Giải thích

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 trang 121 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 27.3, 27.4 và hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 trang 122 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 27.5, kết hợp với thông tin thực tế, em hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra.

Xem lời giải

Luyện tập trang 122 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Diệt ruồi, muỗi có phải là biện pháp duy nhất phòng chống bệnh sốt rét không? Vì sao?

Xem lời giải

Vận dụng trang 121 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Tại sao chúng ta cần nấu chín thức ăn, đun sôi nước uống, rửa sạch các loại thực phẩm trước khi sử dụng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 123 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm nguyên sinh vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 123 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy sử dụng các từ gợi ý: sinh vật, đơn bào, đa bào, tự dưỡng, dị dưỡng, nhân thực, nguyên sinh, tế bào, phân bố để hoàn thành đoạn thông tin sau.

Xem lời giải

Bài 3 trang 123 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ thể hiện con đường truyền bệnh kiết lị và biện pháp phòng chống.

Xem lời giải