Giải bài 2 trang 123 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy sử dụng các từ gợi ý: sinh vật, đơn bào, đa bào, tự dưỡng, dị dưỡng, nhân thực, nguyên sinh, tế bào, phân bố để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Nguyên sinh vật có cơ thể cầu tạo chỉ gồm một (1) .. Chúng xuất hiện sớm nhất trên hành tinh của chúng ta. Nguyên sinh vật (2) ... ở khắp nơi: trong đất, trong nước, trong

không khí và đặc biệt là trên cơ thể (3) ... khác.

Nguyên sinh vật thuộc Giới (4)... là những sinh vật (5) .... đơn bào. sống (6)...

Tảo thuộc giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực (7) ... hoặc (8)... sống (9)...

Lời giải chi tiết

(1) tế bào     (2) phân bố       (3) sinh vật  

(4) nguyên sinh      (5) nhân thực       (6) tự dưỡng/dị dưỡng 

(7) đơn bào      (8) đa bào       (9) tự dưỡng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27: Nguyên sinh vật


Hỏi bài