Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 120 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nêu đặc điểm cấu tạo nguyên sinh vật bằng cách gọi tên các thành phần cấu tạo được đánh số từ (1) đến (4) trong hình 27.2. Từ đó, nhận xét về tổ chức cơ thể (đơn bào/đa bào) của nguyên sinh vật

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và dựa vào cấu tạo chung của tế bào

Lời giải chi tiết

Đặc điểm cấu tạo nguyên sinh vật: (1) màng tế bào (2) chất tế bào  (3) nhân tế bào  (4) lục lạp

Tổ chức cơ thể của nguyên sinh vật là đơn bào


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27: Nguyên sinh vật