Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 119 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 27.1, em có nhận xét gì về hình dạng của nguyên sinh vật

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình


Lời giải chi tiết

Hình dạng của nguyên sinh vật rất đa dạng: hình cầu (tảo lục), hình thoi, hình giày (trùng giày),... hoặc không có hình dạng nào cố định (trùng biến hình)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27: Nguyên sinh vật