Trả lời câu hỏi thảo luận 5 trang 121 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 27.3, 27.4 và hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27: Nguyên sinh vật