Trả lời câu hỏi thảo luận 5 trang 121 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hình 27.3, 27.4 và hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Đề bài

Quan sát hình 27.3, 27.4 và hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí