Giải bài 1 trang 123 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm nguyên sinh vật

A. Trùng roi.                       B. Trùng kiết lị.

C. Thực khuẩn thể.            D. Tảo lục đơn bào.

Lời giải chi tiết

Thực khuẩn thể là virus không phải nguyên sinh vật.

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27: Nguyên sinh vật


Hỏi bài