Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Đưa thanh nam châm lại gần một viên bi sắt đang nằm yên trên mặt bàn, ta thấy viên bi sắt lăn lại gần phía nam châm. Tại sao lại như vậy?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi nâng tạ và khi đá bóng hình 38.1a và 38.1b, vật nào gây ra lực và vật nào chịu tác dụng của lực?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 38.2, em hãy cho biết tại sao viên bi sắt lại bị kéo về phía nam châm?

Xem lời giải

Bài 1 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu hai ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc?

Xem lời giải

Bài 2 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Xem lời giảiHỏi bài