Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Bình chọn:
4.5 trên 97 phiếu
Lý thuyết Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Lý thuyết Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Đưa thanh nam châm lại gần một viên bi sắt đang nằm yên trên mặt bàn, ta thấy viên bi sắt lăn lại gần phía nam châm. Tại sao lại như vậy?

Xem lời giải

1. Lực tiếp xúc
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi nâng tạ và khi đá bóng hình 38.1a và 38.1b, vật nào gây ra lực và vật nào chịu tác dụng của lực? Các vật này có tiếp xúc với nhau hay không?

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm các ví dụ về lực tiếp xúc trong đời sống.

Xem lời giải

2. Lực không tiếp xúc
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 38.2, em hãy cho biết tại sao viên bi sắt lại bị kéo về phía nam châm? Trong hình 38.2 và 37.2, vật nào gây ra lực và vật nào chịu tác dụng lực? Các vật có tiếp xúc với nhau hay không?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, có sự khác biệt nào về các lực tác dụng được minh họa ở hình 38.1a và 38.2?

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy tìm các ví dụ về lực không tiếp xúc trong đời sống?

Xem lời giải

Vận dụng mục 2 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong các hình ảnh sau, hình ảnh nào cho thấy xuất hiện lực tiếp xúc, lực không tiếp xúc?

Xem lời giải

Bài 1 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu hai ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc?

Xem lời giải

Bài 2 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

Xem lời giải

Bài 3 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Xem lời giải