Trả lời Câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi nâng tạ và khi đá bóng hình 38.1a và 38.1b, vật nào gây ra lực và vật nào chịu tác dụng của lực? Các vật này có tiếp xúc với nhau hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình

Lời giải chi tiết

- Hình a: Khi nâng tạ thì vật gây ra lực là tay con người, vật chịu tác dụng của lực là quả tạ.

- Hình b: Khi đá bóng thì vật gây ra lực là chân của cầu thủ, vật chịu tác dụng của lực là quả bóng.

- Các vật này có tiếp xúc với nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu