Lý thuyết Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

LỰC TIẾP XÚC VÀ LỰC KHÔNG TIẾP XÚC

1. Lực tiếp xúc

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng lực.

Ví dụ: lực của tay để mở cửa, lực chân cầu thủ đá vào quả bóng, lực đẩy xe lên dốc, …

2. Lực không tiếp xúc

Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

Ví dụ: lực mà nam châm tác dụng lên viên bi sắt,… 

Sơ đồ tư duy về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc - KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu