Trả lời luyện tập mục 1 trang 166 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy tìm các ví dụ về lực tiếp xúc trong đời sống.

Lời giải chi tiết

- Khi cầm bát ăn cơm, tay ta và bát cơm tiếp xúc với nhau. Khi đó, tay ta đã tác dụng lên bát cơm một lực.

- Khi đóng cửa phòng, tay ta và cánh cửa tiếp xúc với nhau. Khi đó, tay ta đã tác dụng lên cánh cửa một lực.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu