Trả lời vận dụng mục 2 trang 167 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong các hình ảnh sau, hình ảnh nào cho thấy xuất hiện lực tiếp xúc, lực không tiếp xúc?

Lời giải chi tiết

- Lực tiếp xúc: hình a và hình d

- Lực không tiếp xúc: hình b và hình d

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu