Bài 41: Năng lượng

Bình chọn:
4.6 trên 152 phiếu
Lý thuyết Năng lượng

Lý thuyết Năng lượng KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vậy, giữa năng lượng và lực tác dụng lên các vật có liên hệ với nhau như thế nào?

Xem lời giải

1. Các dạng năng lượng
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy nêu các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của em có sử dụng các dạng năng lượng như động năng, quang năng, nhiệt năng, điện năng, hóa năng.

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 178 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Kể tên dạng năng lượng có liên quan đến hoạt động được mô tả trong hình sau:

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu một số dạng năng lượng mà nguồn sản sinh ra nó là liên tục, được coi là vô hạn và một số dạng năng lượng mà nguồn sản sinh ra nó là hữu hạn.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Theo em, những dạng năng lượng nào trong quá trình khai thác – sử dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường? Nêu một số ví dụ.

Xem lời giải

2. Đặc trưng của năng lượng
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát thí nghiệm trong hình 41.2, sau khi buông vật 1, nó chuyển động xuống phía dưới và va chạm với vật 2, đẩy vật 2 chuyển động. Hãy cho biết năng lượng ban đầu của vật 1 trong trường hợp nào lớn hơn? Vì sao? Lực do vật 1 tác dụng lên vật 2 khi va chạm trong trường hợp nào lớn hơn?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 mục 2 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Năng lượng gió có thể làm cây bị cong hoặc gãy. Năng lượng gió càng lớn thì tác dụng lực lên cây càng lớn. Từ thảo luận 4 và minh họa hình 41.3, em có nhận xét gì về mối liên hệ giữa năng lượng của vật và khả năng tác dụng lực của nó?

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trong hình 41.1c, khi lò xo bị nén nhiều hơn thì năng lượng của nó sẽ tăng hay giảm? Lực lò xo tác dụng lên tay sẽ thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

3. Nhiên liệu và năng lượng tái tạo
Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 180 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Ở bài 12, các em đã biết một số nhiên liệu và tính chất của chúng. Vậy khi bị đốt cháy, nhiên liệu giải phóng năng lượng dưới dạng nào? Biểu hiện nào thể hiện các dạng năng lượng đó?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 3 trang 180 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Các nhà máy điện ở hình 41.4 sử dụng năng lượng gì? Nguồn cung cấp những năng lượng đó có đặc điểm gì chung? Theo nguồn gốc vật chất của năng lượng, chúng thuộc dạng năng lượng nào?

Xem lời giải

Vận dụng mục 3 trang 181 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên có năng lượng ở dạng nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lấy ví dụ chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

Xem lời giải

Bài 2 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy nêu một số nhiên liệu thường dùng và sự ảnh hưởng của việc sử dụng các nhiên liệu đó đối với môi trường.

Xem lời giải

Bài 3 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy chọn tên dạng năng lượng ở cột A phù hợp với tất cả các nguồn cung cấp ở cột B.

Xem lời giải

Bài 4 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh dấu vào cột phù hợp theo mẫu bảng sau:

Xem lời giải