Bài 41: Năng lượng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Vậy, giữa năng lượng và lực tác dụng lên các vật có liên hệ với nhau như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 177 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy nêu các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của em có sử dụng các dạng năng lượng

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát thí nghiệm trong hình 41.2, sau khi buông vật 1, nó chuyển động xuống phía dưới và va chạm với vật 2, đẩy vật 2 chuyển động

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 180 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 180 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Ở bài 12, các em đã biết một số nhiên liệu và tính chất của chúng. Vậy khi bị đốt cháy, nhiên liệu giải phóng năng lượng dưới dạng nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Lấy ví dụ chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

Xem lời giải

Bài 2 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy nêu một số nhiên liệu thường dùng và sự ảnh hưởng của việc sử dụng các nhiên liệu đó đối với môi trường.

Xem lời giải

Bài 3 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy chọn tên dạng năng lượng ở cột A phù hợp với tất cả các nguồn cung cấp ở cột B.

Xem lời giải

Bài 4 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh dấu vào cột phù hợp theo mẫu bảng sau:

Xem lời giảiHỏi bài