Trả lời luyện tập mục 1 trang 178 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Kể tên dạng năng lượng có liên quan đến hoạt động được mô tả trong hình sau:

Lời giải chi tiết

Dạng năng lượng có liên quan đến hoạt động được mô tả ở hình là động năng, thế năng đàn hồi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41: Năng lượng