Trả lời Câu hỏi thảo luận 7 mục 3 trang 180 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Các nhà máy điện ở hình 41.4 sử dụng năng lượng gì? Nguồn cung cấp những năng lượng đó có đặc điểm gì chung? Theo nguồn gốc vật chất của năng lượng, chúng thuộc dạng năng lượng nào?

Lời giải chi tiết

Các nhà máy điện ở trong hình sử dụng: Năng lượng từ mặt trời (hình a), năng lượng từ gió (hình b), năng lượng từ nước (hình c).

- Đặc điểm chung của những nguồn năng lượng đó là đều là nguồn năng lượng tái tạo.

- Theo nguồn gốc vật chất của năng lượng, chúng thuộc dạng năng lượng vô hạn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41: Năng lượng