Trả lời Câu hỏi thảo luận 2 mục 1 trang 179 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy nêu một số dạng năng lượng mà nguồn sản sinh ra nó là liên tục, được coi là vô hạn và một số dạng năng lượng mà nguồn sản sinh ra nó là hữu hạn.

Lời giải chi tiết

- Một số dạng năng lượng mà nguồn sản sinh ra nó là liên tục, vô hạn là: quang năng từ mặt trời, năng lượng từ gió,…

- Một số dạng năng lượng mà nguồn sản sinh ra nó là hữu hạn là: năng lượng trong cục pin, năng lượng trong ắcquy, …

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41: Năng lượng