Giải Bài 4 trang 182 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh dấu vào cột phù hợp theo mẫu bảng sau:

Loại năng lượng

Tái tạo

Chuyển hóa toàn phần

Sạch

Ô nhiễm môi trường

Năng lượng dầu mỏ

 

 

 

 

Năng lượng mặt trời

 

 

 

 

Năng lượng hạt nhân

 

 

 

 

Năng lượng than đá

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Loại năng lượng

Tái tạo

Chuyển hóa toàn phần

Sạch

Ô nhiễm môi trường

Năng lượng dầu mỏ

 

X

 

X

Năng lượng mặt trời

X

 

X

 

Năng lượng hạt nhân

X

 

 

X

Năng lượng than đá

 

X

 

X

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41: Năng lượng