Lý thuyết Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

1. Bảo toàn năng lượng

- Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

Ví dụ: Khi đạp xe, xe đạp đã nhận năng được năng lượng để chuyển động. Ta nói, năng lượng từ người đã truyền sang xe đạp.

- Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Ví dụ: điện năng chuyển hóa thành cơ năng làm cánh quạt quay, điện năng chuyển hóa thành quang năng làm bóng đèn phát sáng, …

- Định luật bảo toàn năng lượng:

“Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ dạng này sang dạng khác”.

2. Năng lượng hao phí trong sử dụng

- Phần năng lượng ban đầu chuyển thành dạng năng lượng theo đúng mục đích sử dụng gọi là năng lượng có ích.

- Phần năng lượng ban đầu chuyển thành năng lượng không đúng mục đích sử dụng gọi là năng lượng hao phí.

- Khi năng lượng truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác luôn xuất hiện năng lượng hao phí.

3. Tiết kiệm năng lượng

- Tiết kiệm năng lượng là một yêu cầu cấp thiết đối với tất cả mọi lĩnh vực, mọi cá nhân nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

- Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng:

+ Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

+ Chỉ dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt

+ Sử dụng nước sinh hoạt với một lượng vừa đủ nhu cầu

+ Sự dụng điện mặt trời trong trường học.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài