Trả lời luyện tập 1 mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Rót nước vào trong cốc có chứa nước đá thì trong cốc có sự truyền năng lượng như thế nào?

Lời giải chi tiết

Nước truyền nhiệt độ cao hơn khiến đá bị tan ra, đồng thời đá truyền nhiệt độ lạnh vào nước khiến nước trở nên lạnh hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu