Giải Bài 2 trang 187 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng? Khi quạt điện hoạt động,

A. phần lớn điện năng tiêu thụ chuyển hóa thành nhiệt năng

B. phần lớn điện năng tiêu thụ chuyển hóa thành thế năng

C. phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ cũng lớn hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho quạt.

D. phần năng lượng hao hụt đi biến đổi thành dạng năng lượng khác.

Lời giải chi tiết

Khi năng lượng truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác luôn xuất hiện năng lượng hao phí.

Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu