Trả lời Câu hỏi thảo luận 2 mục 1 trang 184 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vào lúc trời lạnh, người ta thường xoa hai bàn tay vào nhau, khi đó dạng năng lượng nào đã chuyển thành nhiệt để làm ấm bàn tay?

Lời giải chi tiết

Vào lúc trời lạnh, người ta thường xoa hai bàn tay vào nhau, khi đó động năng đã chuyển thành nhiệt năng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu