Bài 5: Đo khối lượng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 22 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 22 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hai cốc giống nhau chứa cùng một thể tích chất lỏng: Một cốc chứa nước và một cốc chứa dầu ăn. Khối lượng của hai chất lỏng trong hai cốc có bằng nhau không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 22 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 22 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hãy kể tên những đơn vị đo khối lượng mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 23 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 23 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Có các cân như hình 5.3, để đo khối lượng cơ thể ta nên dùng loại cân nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường của nước ta và các ước số, bội số thường dùng của đơn vị này.

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở tiệm vàng là

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Người bán hàng sử dụng cân đồng hồ như hình bên để cân hoa quả.

Xem lời giảiHỏi bài