Bài 5: Đo khối lượng

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Lý thuyết Đo khối lượng

Lý thuyết Đo khối lượng KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 22 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 22 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Hai cốc giống nhau chứa cùng một thể tích chất lỏng: Một cốc chứa nước và một cốc chứa dầu ăn. Khối lượng của hai chất lỏng trong hai cốc có bằng nhau không?

Xem lời giải

1. Đơn vị và dụng cụ đo khối lượng
Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 22 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên những đơn vị đo khối lượng mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 1 trang 23 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Ngoài những loại cân được liệt kê ở các hình 5.2a, b, c, d hãy nêu thêm một số loại cân mà em biết và nêu ưu thế của từng loại cân đó.

Xem lời giải

Luyện tập mục 1 trang 23 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc tên loại cân dưới đây và cho biết GHĐ và ĐCNN của cân.

Xem lời giải

2. Thực hành đo khối lượng
Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 23 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Có các cân như hình 5.3, để đo khối lượng cơ thể ta nên dùng loại cân nào? Đo khối lượng hộp đựng bút ta nên sử dụng loại cân nào? Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 24 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát hình 5.4 và nhận xét về cách hiệu chỉnh cân ở hình nào thì thuận tiện cho việc đo khối lượng của vật?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 24 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 5.5 và cho biết cách đặt mắt để đọc khối lượng như thế nào là đúng?

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 24 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết khối lượng mỗi thùng hàng trong hình 5.6 là bao nhiêu? (Biết ĐCNN của cân này là 1kg).

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận mục 2 trang 25 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thực hiện lần lượt đo khối lượng của viên bi sắt và cặp sách. Hoàn thành theo mẫu bảng 5.2.

Xem lời giải

Vận dụng mục 2 trang 25 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Mô tả cách đo, tiến hành đo khối lượng hộp đựng bút của em và so sánh kết quả đo được với kết quả ước lượng của em.

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 1 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Nêu đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường của nước ta và các ước số, bội số thường dùng của đơn vị này.

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 2 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 3 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở tiệm vàng là

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Giải Bài 4 trang 26 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Người bán hàng sử dụng cân đồng hồ như hình bên để cân hoa quả.

Xem lời giải