Trả lời Câu hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 23 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có các cân như hình 5.3, để đo khối lượng cơ thể ta nên dùng loại cân nào? Đo khối lượng hộp đựng bút ta nên sử dụng loại cân nào? Tại sao?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Để đo khối lượng cơ thể ta dùng cân ở hình 5.3b vì cân có GHĐ là 120kg mà ước lượng thấy khối lượng cơ thể người nhỏ hơn hoặc có thể bằng 120kg và lớn hơn rất nhiều lần so với 5kg => Chọn cân ở hình b là phù hợp.

- Để đo khối lượng của hộp đựng bút ta sử dụng cân ở hình 5.3a vì cân có GHĐ là 5kg, ta ước lượng thấy khối lượng của hộp bút nhỏ hơn 5kg => chọn cân ở hình a là phù hợp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Đo khối lượng