Trả lời Câu hỏi thảo luận 6 mục 2 trang 25 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện lần lượt đo khối lượng của viên bi sắt và cặp sách. Hoàn thành theo mẫu bảng 5.2.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hành đo khối lượng của viên bi sắt và cặp sách. Sau đó kẻ bảng và hoàn thành theo mẫu bảng 5.2.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Đo khối lượng