Bài 31: Động vật

Bình chọn:
4.6 trên 168 phiếu
Động vật

Lý thuyết Động vật KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Thế giới động vật rất phong phú đa dạng .Vậy làm thế nào để có thể phân loại được chúng?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 31.1 và chỉ ra điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Xem lời giải

Luyện tập 1 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy kể tên một số đại diện thuộc nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 2 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 31.2, em hãy kể tên các nhóm động vật không xương sống và xác định đặc điểm mỗi nhóm.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 3 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Để phân biệt các nhóm động vật không xương sống, em có thể dựa vào đặc điểm nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 4 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Xác định môi trường sống của các nhóm động vật không xương sống bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Luyện tập 2 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nhận xét về sự đa dạng của các nhóm động vật không xương sống.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 5 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 31.3, em hãy kể tên các nhóm động vật có xương sống. Xác định đặc điểm mỗi nhóm.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 6 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt nhóm động vật có xương sống.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 7 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Các nhóm động vật có xương sống phân bổ ở những môi trường nào?

Xem lời giải

Luyện tập 3 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Chứng minh sự đa dạng của nhóm động vật có xương sống.

Xem lời giải

Câu hỏi đố em mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy kể tên các loài động vật tham gia vào "bản giao hưởng" đêm hè trên những cánh đồng làng quê ở nước ta.

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 8 mục 2 trang 145 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 31.4, nêu một số tác hại của động vật trong đời sống con người

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận 9 mục 2 trang 145 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 31.4, em hãy nêu con đường lây nhiễm bệnh dịch hạch ở người.

Xem lời giải

Luyện tập mục 2 trang 145 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo LT1

Địa phương em đã sử dụng biện pháp nào để phòng trừ động vật gây hại.

Xem lời giải

Bài 1 trang 147 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cho hình ảnh đại diện một số động vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 147 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Nối mỗi nhóm ở cột A với đặc điểm tương ứng ở cột B.

Xem lời giải

Bài 3 trang 147 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nêu các biện pháp phòng chống giun kí sinh ở người

Xem lời giải

Bài 4 trang 147 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát vòng đời phát triển của loài sâu bướm, em hãy thực hiện các lệnh sau.

Xem lời giải