Trả lời câu hỏi thảo luận 7 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Các nhóm động vật có xương sống phân bổ ở những môi trường nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết Đa dạng động vật có xương sống.

Lời giải chi tiết

Các nhóm động vật có xương sống phân bố ở môi trường trên cạn và dưới nước.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31: Động vật