Trả lời câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 31.1 và chỉ ra điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Điểm khác biệt giữa động vật không xương sống và động vật có xương sống: đông vật không xương sống (châu chấu) không có bộ xương trong, chưa có xương cột sống; động vật có xương sống (chim bồ câu) đã có xương cột sống và bộ xương.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31: Động vật