Trả lời Luyện tập mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Chứng minh sự đa dạng của nhóm động vật có xương sống.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết Đa dạng động vật có xương sống.

Lời giải chi tiết

Sự đa dạng của động vật có xương sống

Đa dạng về môi trường sống: loài sống trên không, loài sống trên cây, loài sống trong lòng đất, loài sống trên mặt đất,..

Ví dụ: Cá sống dưới nước, chim sống ở tổ trên cây, nhím sống trong lòng đất, gà sống dưới mặt đất,..

Đa dạng về tập tính: Loài thì có tập tình bắt mồi, loài có tập tính bảo vệ con,..

Ví dụ: Hổ cho con học cách săn mồi khi 2 tháng tuổi, chuột túi đep con non trong túi trước bụng để tiện chăm sóc,..

Đa dạng về số lượng cá thể trong loài: loài ít, loài nhiều.

Ví dụ: Tê giác ít, còn gà thì nhiều.

Đa dạng về thức ăn: có loài ăn tạp, loài anh thực vật, loài ăn động vật.

Ví dụ: Thỏ ăn cỏ, hổ ăn thịt tươi,...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31: Động vật