Trả lời câu hỏi thảo luận 6 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt nhóm động vật có xương sống.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Để phân biệt các nhóm động vật có xương sống, ta dựa vào đặc điểm cấu tạo cơ thể của chúng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31: Động vật