Trả lời câu hỏi thảo luận 3 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Để phân biệt các nhóm động vật không xương sống, em có thể dựa vào đặc điểm nào?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Để phân biệt các nhóm động vật không xương sống, ta dựa vào đặc điểm hình dạng cơ thể của chúng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31: Động vật