Trả lời Luyện tập 1 mục 1 trang 140 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy kể tên một số đại diện thuộc nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết đa dạng động vật.

Lời giải chi tiết

Một số đại diện thuộc:

- Nhóm động vật không xương sống: sứa, san hô, giun, cua, tôm, ốc sên, gián, nhện,...

- Nhóm động vật có xương sống: cá, rắn, rùa, chim, gà, chó, mèo, khỉ, hươu,...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 31: Động vật