Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 125 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hình 28.1, 28.2 và trả lời câu hỏi

Đề bài

Quan sát hình 28.1, 28.2 và trả lời câu hỏi:

Hãy nhận xét về hình dạng của nấm

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Nấm có nhiều kích thước khác nhau, chung một hình dạng là hình mũ úp xuống.


Bình chọn:
4.8 trên 27 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí