Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 125 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 28.1, 28.2 và trả lời câu hỏi:

Hãy nhận xét về hình dạng của nấm

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Nấm có nhiều kích thước khác nhau, chung một hình dạng là hình mũ úp xuống


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 28: Nấm