Trả lời câu hỏi thảo luận 5 trang 95 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ những loại mô nào? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Dạ dày được cấu tạo nên từ những loại mô sau: mô cơ, mô liên kết. mô thần kinh, mô biểu bì.


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu