Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 49 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Từ kết quả thí nghiệm, xác định phần trăm thể tích của oxygen trong không khí. So sánh với kết quả trong biểu đồ hình 10.2


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Từ câu trên, thể tích oxygen có trong bình đúng bằng thể tích của mực nước dâng lên chiếm 1/5 chiều cao bình

=> Oxygen trong không khí chiếm khoảng 20% khá tương tương với tỉ lệ oxi xuất hiện trong biểu đồ là 21%


Loigiaihay.comBình chọn:
3.8 trên 5 phiếu