Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đặc điểm nào giúp em phân biệt Hạt trần và cây hạt kín.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết Hạt trần và Hạt kín.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm giúp phân biệt hạt trần và hạt kín dựa vào vị trí của hạt (cây hạt trần có hạt nằm lộ trên noãn, cây hạt kín có hạt nằm trong quả


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật