Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 131 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 29.1, hãy kể tên một số đại diện thuộc các nhóm thực vật. Xác định đặc điểm của mỗi nhóm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Đại diện nhóm thực vật:

Nhóm Rêu: cây rêu tường – chưa có rễ chính thức, chưa có mạch dẫn

Nhóm Dương xỉ: cây dương xỉ - có rễ, thân, lá, lá non cuộn lại ở đầu, có mạch dẫn

Nhóm Hạt trần: cây vạn tuế, cây thông – thân gỗ, có mạch dẫn, hạt nằm lộ trên lá noãn, cơ quan sinh sản là nón

Nhóm Hạt kín: cây đào, cây xương rồng – rễ, thân, lá đa dạng, có mạch dẫn, cơ quan sinh sản là hoa và quả.


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật