Giải bài 1 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?

A. Rêu.           

B. Dương xỉ.

C. Hạt trần.     

D. Hạt kín.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết Đa dạng thực vật.

Lời giải chi tiết

Hạt trần có hạt, không có hoa, có mạch dẫn.

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Thực vật


Hỏi bài