Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 134 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hình 29.2 và 29.3, em hãy nêu vai trò của thưc vật trong tự nhiên.

Đề bài

Quan sát hình 29.2 và 29.3, em hãy nêu vai trò của thưc vật trong tự nhiên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Vai trò của thực vật trong tự nhiên: là nơi sinh sống cho một số sinh vật khác, đồng thời cung cấp thức ăn cho các sinh vật khác, là một mắt xích quan trọng chuỗi thức ăn tự nhiên.


Bình chọn:
4.6 trên 38 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí