Lý thuyết Lực ma sát KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Lực ma sát KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

LỰC MA SÁT

1. Khái niệm lực ma sát

- Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.

- Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.

2. Lực ma sát trượt

- Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

- Ví dụ: lực ma sát trượt xuất hiện khi kéo một tấm gỗ trượt trên mặt bàn.

3. Lực ma sát nghỉ

- Lực ma sát nghỉ xuất hiện ngăn cản sự chuyển động của một vật khi nó tiếp xúc với bề mặt của một vật khác và có xu hướng hướng chuyển động trên đó.

- Ví dụ: lực ma sát nghỉ giúp con người cầm, nắm các vật, …

4. Tác dụng và ảnh hưởng của lực ma sát

- Lực ma sát có thể thúc đẩy hoặc cản trở chuyển động của các vật.

- Lực ma sát có vai trò quan trọng trong an toàn giao thông đường bộ.

+ Rãnh, gai trên vỏ lốp xe giúp tăng ma sát giữa bánh xe và mặt đường để xe dễ dàng chuyển động về phía trước.

+ Rãnh và gai lốp xe cũng giúp cho bánh xe chống lại hiện tượng trơn trượt khi di chuyển trên bề mặt đường ướt, …

5. Lực cản của không khí

Khi vật chuyển động trong không khí sẽ có lực cản của không khí tác dụng lên vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 40: Lực ma sát


Hỏi bài