Trả lời luyện tập trang 79 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy phân biệt hai dạng hỗn hợp: cát trong nước biển và muối trong nước biển


Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Huyền phù: hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng

- Dung dịch: hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi

Lời giải chi tiết

- Phân biệt: cát trong nước biển là huyền phù bởi vì nếu cho cát vào nước khuấy lên để một lúc sau sẽ thấy cát lắng xuống bên dưới đáy

- Ngược lại, muối khi cho vào nước là dung dịch vì nó tan trong nước tạo thành dung dịch đồng nhất


Loigiaihay.comBình chọn:
4 trên 5 phiếu