Bài 15: Chất tinh khiết - Hỗn hợp

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi thảo luận 19 trang 79 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Từ các hình 15.11 đến 15.13, hãy phân biệt dung dịch, huyền phù và nhũ tương

Xem lời giải

Luyện tập trang 79 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy phân biệt hai dạng hỗn hợp: cát trong nước biển và muối trong nước biển

Xem lời giải

Vận dụng trang 79 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vào mùa hè, chúng ta thường pha nước chanh đường có đá để giải khát. Theo em, nên hòa tan đường vào nước ấm rồi cho đá vào hay cho đá vào trước rồi mới hòa tan đường?

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy hoàn thành thông tin theo mẫu ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Hãy cho biết một số hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất thường gặp (không lấy những ví dụ có trong bài học)

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cho các từ sau: chất tinh khiết, hỗn hợp, đồng nhất, không đồng nhất, oxygen, carbon dioxide. Xác định từ phù hợp để hoàn thành câu dưới đây: Nước uống có gas là một (1)… gồm đường, màu thực phẩm, hương liệu, chất bảo quản và khí (2)… tan trong nước tạo thành dung dịch (3)…

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sữa magie (magnesium hydroxide lơ lửng trong nước) được dùng làm thuốc trong y học để chữa bệnh khó tiêu, ợ chua. Sữa magie thuộc loại A. dung dịch B. huyền phù C. nhũ tương D. hỗn hợp đồng nhất

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cho các từ sau: lắc đều, huyền phù, nhũ tương, hai lớp. Em hãy tìm từ phù hợp với các chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây: Dầu giấm mẹ em thường trộn salad là (1)… Khi để yên lâu ngày, lọ dầu giấm thường phân thành (2)… lớp chất lỏng. Trước khi dùng dầu giấm chúng ta cần phải (3)….

Xem lời giải

Bài 6 trang 80 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Cho các từ: Hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất, nhũ tương, huyền phù, dung dịch, sương, bụi, bọt. Chọn từ phù hợp điền vào các ô từ (1) đến (6) trong sơ đồ dưới đây:

Xem lời giải