Trả lời Câu hỏi thảo luận 7 mục 2 trang 29 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện đo lần lượt thời gian di chuyển của hai bạn học sinh khi đi từ cuối lớp tới bục giảng. Hoàn thành theo mẫu bảng 6.1.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hành đo thời gian di chuyển của hai bạn học sinh khi đi từ cuối lớp tới bục giảng. Sau đó kẻ bảng và hoàn thành theo mẫu bảng 6.1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6: Đo thời gian