Trả lời Câu hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 28 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Để xác định thời gian vận động viên chạy 800m ta nên dùng loại đồng hồ nào? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta nên dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian vì khoảng thời gian các vận động viên chạy 800m chỉ trong vòng 2 – 3 phút, phù hợp với chức năng của loại đồng hồ này là được dùng để tính thời gian ở những đơn vị nhỏ hơn giây, giúp đo được thành tích vận động viên chính xác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6: Đo thời gian