Trả lời Câu hỏi thảo luận 3 mục 1 trang 188 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Người ở tại vị trí B trong hình 43.2a khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu tới sẽ quan sát thấy hiện tượng gì? Sau đó, người tại vị trí B sẽ tiếp tục thấy Mặt Trời “chuyển động” như thế nào? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Người ở vị trí B sẽ quan sát thấy hiện tượng mặt trời mọc. Sau đó sẽ tiếp tục thấy mặt trời chuyển động lên cao vì Trái Đất quay quanh trục khiến cho vị trí B được mặt trời chiếu tới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu