Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 36 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Quan sát hình 8.3, hãy nhận xét đặc điểm về thể rắn, thể lỏng và thể khí


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đặc điểm cơ bản 3 thể của chất:

- Ở thể rắn:

  + Các hạt liên kết chặt chẽ

  + Có hình dạng và thể tích xác định

  + Rất khó bị nén

- Ở thể lỏng

  + Các hạt liên kết không chặt chẽ

  + Không có hình dạng xác định nhưng thể tích xác định

  + Khó bị nén

- Ở thể hơi

  + Các hạt chuyển động tự do.

  + Có hình dạng và thể tích không xác định.

  + Dễ bị nén.


Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu