Trả lời câu hỏi thảo luận 8 trang 38 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện thí nghiệm 1 (hình 8.7) và ghi kết quả sự thay đổi nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kết sau mỗi phút theo mẫu bảng 8.2. Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ của nước có thay đổi không?


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Học sinh tự tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả sự thay đổi nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế sau mỗi phút 

- Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi (100 độ C)Loigiaihay.comBình chọn:
4.4 trên 8 phiếu