Trả lời câu hỏi thảo luận 11 trang 39 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy cho biết trong các quá trình xảy ra ở thí nghiệm 3 có tạo thành chất mới không?


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm 3, quá trình bị đốt cháy có tạo thành chất mới (do màu sắc của đường có sự thay đổi, chứng tỏ có sự chuyển thành chất khác)Loigiaihay.comBình chọn:
3.9 trên 7 phiếu